top of page


a) Tekne satın alma konusunda kesin bir karar verilmiş ise öncelikle Tekne için bir şirket kurulması
sonraki aşamaların hızlı ve yasal prosedurlere uygun yürüyebilmesi bakımından önem arz etmekte
ve bu nedenle önerilmektedir.
Kurulacak US DE Şirketinin Lahey Convensiyonuna dahil ülkelerin Kullanım standartlarında Apostil
edilmiş olarak Kurulması işlemlerin yasal dayanağını güçlendirmek için önemlidir.
Eğer teknenin EU vergisi ödenmemiş ise US Delaware şirketi kurmak ödenmemiş % EU
vergisinden kurtulma avantajı sağlar. Ancak Vergisi ödenmiş bir tekne satınalma ihtimali söz
konusu ise US şirket kurmak bu avantajı ortadan kaldıracağı için EU üyesi bir ülke için girişimde
bulunmak daha doğru olacaktır.( Hollanda,Polonya vs.)
b) Tekne tesbiti ve fiyat konusunda ön görüşmeler, teklif aşaması
c) Teorik olarak anlaşma sağlanması durumunda tekneyi incelemek üzere Survey için ziyaret mutlaka
yapılmadır. (Bu hizmeti masraflar karşılığı ek bir ücret almadan yapıyorum.)
Söz konusu ziyaret sırasında tekne ile ilgili genel gözlem, teknik, elektrik/elektronic, donanım
kontrolu ve evrakların incelenmesi,üzerinde devam eden lease, kredi, vergi borcu olup olmadığının
kontrolu yapılmaktadır.
d) Memorandum of agreement veya Pre-Sale Agreement imzalanması ( Tekne kayıt bilgileri, alan,
satan, bedel ve ödenecek kaparo miktarı ve ayrıca Broker komisyonu olarak ödenecek bedelin
belirtilmiş olmasına dikkat edilmesi önemlidir. ) Adıma düzenlenmiş ingilizce apostilli bir
vekaletname ile Survey e gidilmesi halinde söz konusu anlaşma imza altına alınarak tekne
(UNDEROFFER) statüsüne gecirilebilmektedir.
e) Kaparo ödenmesi.(Satış sonrası tüm resmi işlemlerin takibinin hızlıca yapılabilmesi ve müteselsilen
sorumluluğa ortak olabilmesi için Broker hesabına Havale Edilmesi tavsiye edilmektedir.)
f) Tekne bedelinin ödenmesi ( Mutlaka Tekne sahibi firma adını taşıyan banka hesabına havale
edilmesine özen gösterilmelidir.)
g) Noter onaylı Satış sözleşmesi imzalanması ve teknenin sahipliğinin Adınıza yada sahibi olduğunuz
Şirket adına tescil edilmesi.( Tekne bedelinin tamamının ödenmesi sonrası gerçekleşir.)
h) Bill of sale hazırlanması ve bu belge ile DE register işlemlerinin başlatılması.
i) Teknenin adınıza tescil edilmesi ile Tekne sigortası Satıcı tarafından durdurulabilir. GRI
dönem olarak tanımlanan bu durumun özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus olduğu
unutulmamalıdır. Tekne alıcısı tarafından hangi bayrak altına alınacaksa o zamana kadar Şirket
kimliği ile sigorta ettirilmelidir, yeni bayrak kaydı yapılınca zeyilname yapılarak risk sıfırlanmış olur.
j) Teknenin Hırvat bayrağından düşürülme işlemlerinin Broker tarafından başlatılması
k) Teknenin DE Register evraklarının gelmesi sonrası Export işlemlerinin Broker tarafından başlatılması
l) Tekne satış işlemi ,Teknenin yeni şirket, sahip, isim, bayrak,register belgesi bayrak düşüm belgesi
tamamlandıktan sonra . Gümrüklemeyi yapacak gümrükçü ile mutabık kalınan saat ve gümrük
limanında hazır edilerek tamamlanmış olur.
Söz konusu evrakların tamamı hazır olmadan teknenin eski register kayıtlarıyla ülkeyi terk etmesi
ve transferine başlanması kesinlikle önerilmez ve transferini yapacağımız teknenin sahibi
tarafından bu yönde bir talep gelmesi halinde bile evraklar tamamlanmadan transferi tarafımızdan
yapılmaz.
m) 3 Mart 2017 tarih 29996 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
“ YURT DIŞINDA BULUNAN VEYA YABANCI BAYRAK ÇEKEN TEKNELERİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2017/3)
Çercevesinde alacağınız teknenin yasal olarak “ TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞ HAKKI BULUNMAMAKTADIR.”

 

Satınalma süreci detay

bottom of page